podsumowanie roku 2018

Poprzedni rok był bardzo dobrym okresem dla Grupy PKP CARGO, śmiem nawet twierdzić, że najlepszym w jej historii. Świadczą o tym zarówno wysokie wskaźniki przewozów, jak i znakomite wyniki finansowe. Przy czym te ostatnie pokazują, że rośnie efektywność naszej podstawowej działalności, gdyż tempo wzrostu przychodów było wyższe niż dynamika kosztów.
Mogę więc powiedzieć, że z powodzeniem realizuję misję, jakiej się podjąłem obejmując stanowisko prezesa PKP CARGO S.A.: umacnianie pozycji rynkowej spółki i poprawa jej wyników finansowych.

Czesław Warsewicz Prezes Zarządu

Grupa PKP CARGO w 2018 roku osiągnęła rekordowy poziom EBITDA powyżej 900 mln PLN. Jest to efekt skutecznego wykorzystania przez Grupę wysokiego tempa rozwoju gospodarczego oraz dyscypliny w obszarze zarządzania kosztami.
W tym czasie kontynuowaliśmy ambitny program modernizacji taboru, jednocześnie dokonując redukcji zadłużenia.

Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych

Wykorzystując koniunkturę gospodarczą na rynku przewozów kolejowych w 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 121,9 mln ton ładunków osiągając ponad 5,24 mld zł przychody.
Dobre wyniki PKP CARGO to efekt konsekwentnie realizowanej polityki handlowej w ostatnim okresie. Sukces ten jest potwierdzeniem wzrostu zaufania do Grupy PKP CARGO oraz oznaką dobrej współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi. Jako nowoczesny przewoźnik stale dążymy do optymalizacji, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds. Handlowych

Rok 2018 jest rokiem, w którym PKP CARGO kontynuuje proces doskonalenia swojego potencjału produkcyjnego prowadząc zakrojony na szeroką skalę proces inwestycyjny. Poszerzanie naszego potencjału przewozowego ma na celu sprostanie zwiększonym potrzebom przewozowym, a także poprawę efektywności działania poprzez wprowadzenie innowacji i zmian technicznych. Równocześnie jest to rok, w którym rozpoczęto wdrażanie szeregu inicjatyw organizacyjnych, które poprawiły naszą skuteczność i wydajność operacyjną.

Witold Bawor Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko przestrzeganie standardów zarządzania przedsiębiorstwem. To przede wszystkim długotrwałe tworzenie wielowymiarowej, pozytywnej historii firmy wspólnie z jej klientami, akcjonariuszami, pracownikami i społecznościami lokalnymi.

Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników

STRATEGIA
GRUPY PKP CARGO 2019 - 2023

Grupa PKP CARGO - Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze “Trójmorza” i na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Nasze główne cele strategiczne
na lata 2019–2023:
CEL KRÓTKOOKRESOWY

Coroczny zysk netto na poziomie

MINIMUM 8% PRZYCHODÓW od 2023 roku

CEL KRÓTKOOKRESOWY

Coroczny zysk netto na poziomie

MINIMUM 5% PRZYCHODÓW od 2019 roku

CEL KRÓTKOOKRESOWY

UTRZYMANIE TEMPA WZROSTU CENY AKCJI

wyższego od wzrostu wartości WIG30

CEL KRÓTKOOKRESOWY

COROCZNY WZROST EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ

mierzony wskaźnikami KPI

CEL KRÓTKOOKRESOWY

STWORZENIE NAJBARDZIEJ KONKURENCYJNEJ OFERTY

dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze Unii Europejskiej i w obszarze “Trójmorza”

CEL STRATEGICZNY

65 % UDZIAŁU

w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2023 roku mierzony pracą przewozową

CEL STRATEGICZNY

POZYCJA NR 1

w obszarze “Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038

MAPA ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO GRUPY PKP CARGO

GRUPA PKP CARGO W LICZBACH

 • Przewóz paliw
  stałych
  mln ton
 • Przewóz kruszyw mln ton
 • Przewóz metali
  i rud
  mln ton
 • Przewóz
  intermodalny
  mln ton
 • Przewóz
  produktów
  pozostalych
  mln ton
 • PRZYCHODY
  OPERACYJNE
  mld pln
 • EBITDA mln pln
 • EBIT mln pln
 • WYNIK NETTO mln pln
 • CAPEX mln pln
image description

WYKWALIFIKOWANA
KADRA
PRACOWNIKÓW

23 664 osoby

TRANSPARENTNA
SPÓŁKA
ROKU

image description

LIDER
TRANSPORTU
NTERMODLANEGO

image description

GAZELE
BIZNESU 2018

image description

SOLIDNA
FIRMA 2018

image description
image description

OBSZARY DZIAŁAŃ GRUPY PKP CARGO

Główny obszar działalności
PKPCARGO

Grupa PKP CARGO jest największym w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej operatorem kolejowych przewozów towarowych. Rozwój Grupy ukierunkowany jest na doskonalenie i poszerzanie działalności zarówno w ujęciu produktowym, jak i geograficznym. W chwili obecnej, Grupa pozostaje liderem na rynku polskim (wg UTK) oraz posiada pozycję drugiego największego przewoźnika na rynku czeskim (wg SZDC).

Towary przewożone przez PKP CARGO
 • image description
  PALIWA
  STAŁE
 • image description
  KRUSZYWA
  I MATERIAŁY
  BUDOWLANE
 • image description
  METALE
  I RUDY
 • image description
  INTERMODAL
 • image description
  PRODUKTY
  CHEMICZNE
 • image description
  PALIWA
  PŁYNNE
 • image description
  DREWNO
  I PŁODY ROLNE
 • image description
  POZOSTAŁE
image description
SPEDYCJA

kolejowa, samochodowa oraz morska i lotnicza w Polsce i innych krajach Europy, a także Azji, obsługa celna.

image description
TERMINALE

konwencjonalne i intermodalne.

image description
TABOR

utrzymanie, naprawa, wynajem.

image description
BOCZNICE

formowanie pociągów, zarządzanie ruchem kolejowym.

image description
USŁUGI REKULTYWACYJNE

rewitalizacja post industrialnych terenów.

JAK BUDUJEMY WARTOŚĆ?

slider-icon

Kapitał
Finansowy

5,24
mld PLN

PRZYCHODY GRUPY W 2018

ponad 800
mln PLN

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

894
mln PLN

NAKŁADY INWESTYCYJNE

907
mln PLN

EBITDA

Dywidenda

REKOMENDACJA WYPŁATY DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY

slider-icon

Kapitał
Produkcyjny

ponad 2 300

LOKOMOTYW

około 65 000

WAGONÓW

Lider transportu
intermodalnego

NAGRODA

Kompleksowa infrastruktura kolejowa

BOCZNICE, TERMINALE, SUWNICE KOLEJOWE, AGENCJE CELNE, MAGAZYNY, ZAKŁADY NAPRAWY TABORU

slider-icon

Kapitał
Intelektualny

Innowacje

OBSZAR MODERNIZACJI TABORU:
lokomotyw i wagonów

SMS i MMS

NOWOCZESNE
SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA

Projekty technologiczne

DWUSYSTEMOWA LOKOMOTYWA AUTONOMICZNA
oraz paliwo wodorowe

30 organizacji branżowych

UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH organizacjach branżowych

slider-icon

Kapitał
Ludzki

ponad 23 000

PRACOWNIKÓW W GRUPIE WYKWALIFIKOWANA KADRA

ponad 96%

ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ
O PRACĘ STABILNE ZATRUDNIENIE

ponad 95 000

GODZIN SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW

Liczne nagrody

POTWIERDZAJĄCE JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

slider-icon

Kapitał
Społeczny

Akcje poprawy bezpieczeństwa

„SZLABAN NA RYZYKO"
I „BEZPIECZNIE - CHCE SIĘ ŻYĆ"

Organizacja wydarzeń kulturalnych

„PAROWOZJADA",
„LATO Z PAROWOZAMI"

Skansen w Chabówce

OCHRONA ZABYTKÓW KOLEJNICTWA

Biegamy - Pomagamy

INICJATYWY SPORTOWE Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW

slider-icon

Kapitał
Naturalny

176 mln PLN

NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Monitoring

EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Drony

MONITORING PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Rekultywacja

TERENÓW POKOPALNIANYCH

MAPA ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO
GRUPY PKP CARGO

image description